Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

30. Cezročná nedeľa 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

17.00

Streda

Všetkých svätých

08. 30

11. 00

09. 45

-

Štvrtok

18. 00

16. 00

17.00

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

07. 00

-

17.00

31. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00 výročie posvätenia chrámu

09. 45

-

 

Minulotýždňová zbierka na misie bola 880,-€.  Dnes je po svätých omšiach ohlásená zbierka pre misionárov SVD. Ďakujeme za vašu podporu.

Touto cestou ďakujeme misionárom SVD za ich obetavú službu pre spásu duší, za pôsobivé sväté omše a modlitby. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie misií.

V stredu 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých, čo je zároveň prikázaný sviatok. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši. Sväté omše budú ako v nedeľu, a v Nosiciach bude v utorok o 17.00 h  vigília slávnosti.

Slávnosť je zároveň sviatok patrónov farnosti, vo farnosti máme hody už dnes. Hodová svätá omša je o 11.00 h v Horných Kočkovciach a je to zároveň slávnostná rozlúčka s farskými misiami. Po svätej omši bude pred kostolom malé pohostenie.

Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú vo všetkých filiálkach, v Dolných Kočkovciach bude svätá omša v Dome smútku. (viz. rozpis)

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol, pôjde na sväté prijímanie a pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky je možné získavať denne od 2. do 8. novembra pri nábožnej návšteve cintorína a zachovaní spomenutých podmienok. Kvôli odpustkom bude svätá omša aj v sobotu o 7.00 h v Horných Kočkovciach.

Vo štvrtok pred prvým piatkom bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Bude to eucharistická adorácia s modlitbami. Začiatok je o 20.00 h.

V nedeľu si pripomenieme 10. výročie posvätenia farského chrámu v Horných Kočkovciach. Pozývame vás  v budúcu nedeľu na slávnostnú svätú omšu o 11.00 h v Horných Kočkovciach, ktorú bude celebrovať Vdp. Martin Poživenec.

V dňoch 9.-11. novembra 2017 (štvrtok, piatok, sobota) v čase od 10.00 h do 20.00 h bude prebiehať 6. ročník celoslovenskej zbierky potravín v predajniach Tesco. Diecézna charita Žilina v spolupráci s farskými charitami zbiera potraviny a hygienické veci v predajni v Púchove a v Lednických Rovniach. Príďte aj vy, zapojte sa, nakúpte potraviny a darujte ich ľuďom v núdzi. Prejavte takto konkrétne solidaritu s druhými!

Občianske združenie „Fórum života“ každoročným projektom "Sviečka za nenarodené deti" prosí, aby ste si v období od 2. novembra spomenuli zapálením sviečky i na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečky sú na stolíku pri východe z kostola, môžete si ich vziať za symbolický príspevok. Príspevky z predaja sviečok budú použité na podporu projektov pomoci tehotným matkám na Slovensku.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce.............sk. č. 12

Dolné Kočkovce.............sk. č. 2

Nosice............................sk. č. 2

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť