Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

12. Cezročná nedeľa 2017

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

8. 30

-

-

Streda

18.30

 

17. 00  

Štvrtok - svätého Petra a svätého Pavla

7. 00

18.30

17. 30

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

7. 00

-

 

13. Nedeľa v Cezročnom období

7. 00

08. 30

11. 00 - hodová svätá omša

09. 45

V túto nedeľu bude slávnostná svätá omša o 11. 00 h v Horných Kočkovciach. Hlavný kazateľ bude páter Milan Michal Krovina OP. Rehoľné sestry z kongregácie Svätého Kríža prinesú do našej farnosti relikvie blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej, jedinej slovenskej svätice. Pred svätou omšou, cca od 10.30 h, nám rehoľné sestry predstavia jej život a jej posolstvo. Po svätej omši si budete môcť uctiť relikvie bl. Zdenky a vziať si od sestier prinesené obrázky, knihy a modlitby. Srdečne vás pozývame. Relikvie ostávajú v našej farnosti natrvalo. Relikvie si budete môcť verejne uctiť vždy 30. dňa v mesiaci po svätej omši.

Minulotýždňová zbierka pre potreby farnosti bola 1380,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

V utorok bude ďakovná svätá omša na konci školského roka za účasti detí zo ZŠ Slovanská. Začiatok je o 8. 30 h. Ranná svätá omša o 7.00 h nebude.

Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Táto slávnosť je prikázaným sviatkom. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Sväté omše sú zmenené. (viz. rozpis) Po svätých omšiach bude Zbierka pre dobročinné diela Svätého Otca.

Hodová svätá omša v Dolných Kočkovciach bude v nedeľu o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude Vdp. Dušan Kolenčík, hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave. Po svätej omši bude malé pohostenie. Srdečne vás pozývame.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci júl. Naviac bude svätá omša o 7.00 h vo farskom kostole.

V sobotu sa uskutoční výlet pre miništrantov, spevákov a asistenciu na Oravu. Odchod autobusu bude 7.30 h od obchodu v Dolných Kočkovciach, 7.45 h z konečnej v Nosiciach a o 8.00 h od kostola v Horných Kočkovciach. Predpokladaný príchod je o 20.00 h.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce.........sk. č. 9

Dolné Kočkovce.........sk. č. 6

Nosice........................sk. č. 8 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť