Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Nedeľa Najsvätejšej trojice 2017

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

7. 00

-

-

Streda

18.30

-

17. 00

Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

7. 00

18.30

17. 30

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

 

-

18. 00  

11. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Máme povinnosť zúčastniť sa celej sv. omše. Slávnostná procesia zo sviatku Kristovho tela a krvi začne po svätej omši o 18.30 h v Horných Kočkovciach. Povzbudzujeme hasičov, muzikantov, spevákov i veriacich k účasti na procesii.

V sobotu sa uskutoční brigáda vo farských lesoch. Bude sa odchádzať od kostola v Horných Kočkovciach o 8.30 h. Musíme vykosiť okolo stromčekov, prineste si vhodné náradie.

Na budúcu nedeľu 18. júna sa pri príležitosti posvätenia kostola v Dolných Kočkovciach uskutoční slávnostný koncert vážnej hudby. Vystúpi sopranistka Eva Pieronová a klavirista Bohuš Balko so svetovými opernými áriami. Začiatok je o 17.00 h v kostole v Dolných Kočkovciach. Srdečne vás pozývame.

Na budúcu nedeľu bude farská ofera. Zbierka je určená na opravu fasády farskej budovy.

Začali sme rozdávať prihlášky na birmovku. Prihlásiť sa môže ročník 2004 (terajší siedmaci) a starší. Prihlášky sú v sakristii kostolov.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce.....sk. č. 8

Dolné Kočkovce.....sk. č. 4

Nosice....................sk. č. 6

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť