Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. Veľkonočná nedeľa 2017

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

7. 00

-

-

Streda

18.30

17. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

07. 00

-

18. 00  

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

08. 30

11. 00

09. 45

-

Dnes je po svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá, predovšetkým na rádio Lumen a TV Lux.

Tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň, v našej farnosti streda. Úmyslom kántrových dní je, modliť sa za nové duchovné povolania.

OZ S láskou k človeku srdečne pozýva na 7. ročník akcie „Deň Rodiny“, ktorá sa koná v sobotu a v nedeľu 3.-4. júna 2017. V sobotu o 18.30 h v kostole Všetkých Svätých v Púchove, bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vdp. Miroslav Hafera - špirituál  kňazského seminára v Nitre. Program pokračuje adoráciou, modlitbami príhovoru a svedectvami. Večer milosrdenstva s témou:„Život mladých ľudí vo svete a v cirkvi“ moderuje Komunita Emanuel.

Nedeľný, súťažno-zábavný program, ktorý sa začína o 15.00 h, vytvára priestor a umocňuje čas, strávený v rodinnom a priateľskom spoločenstve. V areáli Cirkevnej ZŠ sv.Margity čakajú na deti domáce zvieratá, vozenie na koníkoch, skákací hrad, súťaže a sladké odmeny. Na pešej zóne CVČ Včielka prezentuje vystúpenia malých i väčších umelcov. Na záver vystúpi hudobná skupina Emanuel Band z Nitry.

Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Pristúpiť k sviatosti zmierenia bude možné vždy pol hodinu pred sv. omšou a okrem toho:

Dolné Kočkovce: Streda: od 16.00 – 17.30

Horné Kočkovce: Piatok: od 15.00 – 17.00

Spovedať chorých a nevládnych budem v tomto týždni bez zmeny:

Štvrtok:...............08.00 Penzión Hubertus

............................10.30 Penzión na Kolonke

............................13.00 Nosice

Piatok:.................08.00 Horné Kočkovce

............................11.00 Dolné Kočkovce

Vo štvrtok nebude svätá omša ráno o 7. 00 h. 

Vo štvrtok o 20.00 h bude vo farskom kostole modlitba:  „Hodina s trpiacim Kristom.“

V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Vo farskom kostole bude svätá omša aj ráno o 7. 00 h.

Budúca nedeľa je Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa završuje posvätné obdobie päťdesiatich dní po Veľkej noci. Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčasní spevu Príď, Duchu Svätý, môže získať úplné odpustky.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce................ sk. č. 6

Dolné Kočkovce................sk. č. 2

Nosice...............................sk. č. 4

 

Komentárov  

0 #1 pozdravBohuslav Pekný 2017-06-02 20:12
Srdečne pozdravujeme z Rajeckej Lesnej.
Prídeme túto nedeľu ku Vám na sv.omšu o 11.OO hod.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť