Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Veľkonočná nedeľa 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Veľkonočný pondelok

08. 30

09. 45

-

Veľkonočný utorok

07. 00

-

-

Veľkonočná streda

18. 30

17. 30

-

Veľkonočný štvrtok

07. 00

-

-

Veľkonočný piatok

18. 30 pre mládež

17. 30

-

Veľkonočná sobota

14. 00 sobášna

-

18. 00  

2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

08. 30

11. 00

09. 45

-

Dnes je Veľkonočná nedeľa, ktorou sa začína Veľkonočné obdobie. Celý nastávajúci týždeň je Veľkonočná oktáva. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto modlitby „Anjel Pána“ modlitbu „Raduj sa nebies Kráľovná.“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojný priebeh obradov Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole v H. Kočkovciach.

Zajtra je Veľkonočný pondelok, sväté omše sú pozmenené (viz. rozpis).

Od zajtra je posunutý čas slávenia svätých omší, kvôli zmene času. (viz. rozpis)

Miestne spoločenstvo Mládež rán Kristových spolu so spoločenstvom Efata pozývajú najmä mladých na akciu: „AKO V NEBI TAK I NA ZEMI.“ Program bude začínať v piatok svätou omšou v kostole v Horných Kočkovciach o 18:30 h, bude pokračovať modlitbou chvál, prednáškou, adoráciou a malým agapé na fare. Všetci ste srdečne pozvaní.

Dnes po svätých omšiach bude výročná farská ofera.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce........sk. č. 1

Dolné Kočkovce........sk. č. 7

Nosice.......................sk. č. 6

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť