Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Kvetná nedeľa 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

7. 00

-

-

Utorok

7. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Zelený štvrtok

18. 00

-

-

Veľký piatok

15. 00

-

-

Biela sobota

18. 00  

-

-

Veľkonočná nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

7. 00

Veľkonočný pondelok

08. 30

09. 45

 

Dnes je Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 14.00 h v oboch kostoloch.

Po svätej omši na Zelený štvrtok bude kostol otvorený počas celej noci do ranných chvál. Pozývame vás na modlitbu s Kristom trpiacim v  Getsemanskej záhrade.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Sme povinní zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Na Veľký piatok vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 11.00 h vo farskom kostole. Po obradoch Veľkého piatka sa vo farskom kostole začne deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý zakončíme v Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Boží hrob bude na Veľký piatok otvorený po obradoch pre súkromnú modlitbu počas celej noci do sobotných večerných obradov.

Vo farskom kostole v H. Kočkovciach budú na Veľký piatok a Bielu sobotu ranné chvály. Začiatok bude o 8.00 h.

Obrady vzkriesenia na Bielu sobotu začnú po západe slnka o 18.00 a ukončíme ich slávnostnou procesiou.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa. Po sv. omšiach bude výročná farská ofera.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce..........sk. č. 15

Dolné Kočkovce..........sk. č. 6

Nosice.........................sk. č. 5

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť