Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

8. nedeľa v Cezročnom období 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Popolcová streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

07. 00

-

17. 00

1. pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

V stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Pri svätých omšiach budeme všetkých veriacich značiť popolom. Sme povinní v tento deň zachovať pôst od mäsa a iba jeden krát cez deň sa môžeme dosýta najesť. V pôstnom období sme pozvaní častejšie počúvať Božie slovo a zúčastňovať sa svätých omší, venovať sa modlitbe, robiť pokánie, zbavovať sa nerestí, nasledovať Krista na Krížovej ceste a tak sa náležite pripraviť na slávenie Veľkej noci.

V pôstnom období bude krížová cesta každý piatok a každú nedeľu v obvyklom čase.

Zároveň je budúci týždeň prvý piatok v mesiaci marec. Pristúpiť k sviatosti zmierenia bude možné vždy pol hodinu pred sv. omšou a okrem toho:

Dolné Kočkovce: Streda: od 15.00 – 16.30

Horné Kočkovce:  Piatok : od 14.30 – 16.00

Spovedať chorých a nevládnych budem v tomto týždni bez zmeny:

Štvrtok:.....08.00 Penzión Hubertus

.................10.30 Penzión na Kolonke

.................13.00 Nosice

Piatok:......08.00 Horné Kočkovce

.................11.00 Dolné Kočkovce

Vo štvrtok nebude svätá omša ráno o 7. 00 h. 

V sobotu je prvá sobota. Vo farskom kostole bude svätá omša naviac ráno o 7. 00 h.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. Uskutoční sa zbierka na charitu.

Na budúcu nedeľu bude organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 14.00 h vo farskom kostole v Horných Kočkovciach. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce............sk. č. 9

Dolné Kočkovce.............sk. č. 11

Nosice............................sk. č. 7

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť