Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. nedeľa v Cezročnom období 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17. 00

8. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

Termín 1. sv. prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2017. Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 5. marca o 14.00 h vo farskom kostole v Horných Kočkovciach. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná.

Záujemcov o augustovú púť do Santiaga de Compostela prosím, aby sa záväzne prihlasovali do konca apríla a priniesli aj zálohu 200,- €.

Chceme sa uchádzať o 2 % z vašej dane pre projekty Farnosti Horné Kočkovce. Tento rok by sme ich chceli opäť použiť na obnovu pohrebnej kaplnky pod cintorínom v Horných Kočkovciach, pre ktorú sú vybavené potrebné povolenia a vypracované projekty na obnovu. Tlačivo je vzadu v kostole. Ďakujeme.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce..........sk. č. 8

Dolné Kočkovce..........sk. č. 10

Nosice.........................sk. č. 6

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť