Svätej Rodiny Ježiša, Márie, Jozefa  29.12.2013 – 5.1.2014

1.        Liturgický prehľad:

        Utorok      – Sv. Silvestra I., pápež; ľubov. spomienka

      STREDA – PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

        Štvrtok      – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov C.

        Piatok       – Najsvätešieho mena Ježiš; ľubov. spomienka

        Sobota      – Votívna k Panne Márii

.

2.        Úplné odpustky:

A; možno získať za obvyklých podmienok pri verejnej ďakovnej pobožnosti

    31.12. -  účasťou na speve hymnu Teba, Bože, chválime;

B;na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) účasťou na speve alebo recitovaní  

     hymnu Veni Creator – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

3.        Spoveď k prvému piatku– vianočná spoveď je platná, ak ste v stave posväcujúcej. Spovedám ½ hod. pred sv. omšami; piatok od 16.30 hod.

4.        Spoveď starých a chorých k 1. PIAv januári nebude

5.        Vianočný koncert– na budúcu nedeľu (5.1.) v Horných Kočkovciach o 16.00

hod. Srdečné pozývam. Vystúpi zbor SURSUM CORDA z Rosiny. Viď plagát

6.        Požehnanie nových a obnovených domov– prosím nahlásiť v zákristii kostola do konca týždňa. Požehnávať budem na slávnosť Zjavenia Pána ( pondelok 6.1.).

7.        Upratovanie kostola– H. K.: 9     D.K.:  1  Pán Boh zaplať!!

8.        Budúca nedeľa–  2 nedeľa po Narodení Pána

 

 
SVÄTÉ OMŠE V TÝŽDNI:

 

Utorok (31.12.) -H. Kočkovce  15.00!!! (štatistika) + ďakovná pobožnosť

Streda (1.1.2013) -  H. Kočkovce 8.30  11.00;  D. Kočkovce 9.45; Nosice 11.00

 

Božie požehnanie  na príhovor

Panny Márie Bohorodičky,

nech zostúpi na Vás,

na Vaše príbytky

a na všetkých Vašich drahých.

 

Váš duchovný otec.

 

 

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť