Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Kvetná nedeľa 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok Veľkého týždňa

18. 30

-

-

Utorok Veľkého týždňa

18. 30

-

-

Streda Veľkého týždňa

18. 30

17. 30

-

Zelený štvrtok

18. 00

-

-

Veľký piatok

15. 00

-

-

Biela sobota

18. 00

-

-

Veľkonočná nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

07. 00

Veľkonočný pondelok

08. 30

09. 45

 

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov bola 735,- €.

V Púchove bude spoveď ešte v utorok od 15.00 – 17.00 h.

Dnes je Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Sväté omše budú zmenené.

Po svätej omši na Zelený štvrtok bude kostol otvorený celú noc pre adoráciu. O 22.00 h vás pozývame na „Modlitbu s trpiacim Kristom v Getsemanskej záhrade.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Sme povinní zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Na Veľký piatok vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 11.00 h vo farskom kostole. Boží hrob bude na Veľký piatok otvorený po obradoch pre súkromnú modlitbu počas celej noci do sobotných večerných obradov.

Vo kostole v Horných Kočkovciach budú na Veľký piatok a Bielu sobotu ranné chvály. Začiatok bude o 8.00 h. Po obradoch Veľkého piatka sa vo farskom kostole začne deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý zakončíme v Nedeľu Božieho Milosrdenstva.

Obrady vzkriesenia na Bielu sobotu začnú o 18.00 a ukončíme ich slávnostnou procesiou.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa. Po svätých omšiach bude výročná farská ofera.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 11, Dolné Kočkovce - sk. č. 1, Nosice - sk. č. 6.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť